هاست های اختصاصی سرویس آریا

هاست آریا پلن اقتصادی

حجم 1 گیگ
دیتابیس 1 عدد
ایمیل 2 عدد
پشتیبانی فنی دارد.

هاست برنزی

حجم2 گیگ
دیتابیس 1 عدد
ایمیل 5 عدد

هاست حرفه ای 15 گیگ

حجم 15 گیگ
دیتابیس 2 عدد
ایمیل 5 عدد
پشتیبانی فنی دارد.