هاست حرفه ای ویژه فروشگاه

فضا 10 گیگ
بقیه امکان نامحدود
فقط برای یک وبسایت

هاست شرکتی

بقیه امکان نامحدود
فقط برای یک وبسایت
بهینه شده برای شرکت ها
2گیگ

هاست اختصاصی وردپرس شرکتی

بقیه امکان نامحدود
فقط برای یک وبسایت
بهینه شده برای cms
10گیگ

هاست آموزشگاهی آنلاین

فضا 30 گیگ
بقیه امکان نامحدود
فقط برای یک وبسایت
رم -سی پی پو نامحدود
2000بازدید یکتا

هاست استار تاپی - معمولی 2 گیگ

نهایت سرعت با ترکیب NVMe + Litespeed و سرور ایران
ارتباط امن SSL برای ورود به cPanel
ثبت دامنه به نام و با مالکیت شما
ایجاد آنی اکانت پس از پرداخت
مدیریت cPanel از ناحیه کاربری
نصب SSL بدون IP اختصاصی
امکان DNS اختصاصی ( رایگان )
تغییر نسخه PHP توسط کاربر
PHP قابل انتخاب ( 4.4 تا 7.4 )
دیتابیس MySQL/MariaDB ( آخرین نسخه )
توابع GD2 و imagick جهت پردازش تصویر
امکان Mod Rewrite وب سرور
توابع PDO و SQLite
توابع ZIP و Fileinfo
Zend Optimizer
توابع SOAP و CURL
MySQLi و iconv
توابع Geoip
توابع Mbstring و Mcrypt
Openssl و SNI

  • نصب و فعال IonCube
  • نصب و فعال Source Guardian
هاست استارتاپی - معمولی 4 گیگ

نهایت سرعت با ترکیب NVMe + Litespeed و سرور ایران
ارتباط امن SSL برای ورود به cPanel
ثبت دامنه به نام و با مالکیت شما
ایجاد آنی اکانت پس از پرداخت
مدیریت cPanel از ناحیه کاربری
نصب SSL بدون IP اختصاصی
امکان DNS اختصاصی ( رایگان )
تغییر نسخه PHP توسط کاربر
PHP قابل انتخاب ( 4.4 تا 7.4 )
دیتابیس MySQL/MariaDB ( آخرین نسخه )
توابع GD2 و imagick جهت پردازش تصویر
امکان Mod Rewrite وب سرور
توابع PDO و SQLite
توابع ZIP و Fileinfo
Zend Optimizer
توابع SOAP و CURL
MySQLi و iconv
توابع Geoip
توابع Mbstring و Mcrypt
Openssl و SNI

  • نصب و فعال IonCube
  • نصب و فعال Source Guardian